Conscious Coaching

v/ Signe Ulnits

Bevidsthed - Nærvær - Autenticitet

Coaching

Til dig, der ønsker et liv i balance

Conscious Coaching er et tilbud til dig, der ønsker at være til stede i livet på en harmonisk og autentisk måde. Det er til dig, der ønsker at arbejde dybdegående med bevidsthed og selvudvikling.


Det er til dig, der ønsker at ...


  • Vende kriser og konflikter til udvikling
  • Lære af modgang
  • Transformere traumer til visdom
  • Arbejde dybdegående og autentisk med dig selv
  • Ønsker at kende og elske alle aspekter ved dig selv
  • Ønsker mere nærvær i dine relationer


"Den mest dybdegående og transformative coaching jeg har oplevet.

Jeg er kommet i kontakt med min krop, mine tanker og mit hjerte i vores sessioner, hvor vi har arbejdet med min skygge på egoisme og offerrolle. Det har ændret mit forhold til begge egenskaber og motiveret mig til at handle på at ændre mit forhold til begge egenskaber. Jeg er kommet i kontakt med en del af mig selv, som jeg aldrig tidligere har været i kontakt med. Jeg er blevet inspireret til at gå mere på opdagelse i mig selv."

Charlotte, Fuldmægtig

MIN MISSION

Min mission er at hjælpe flest muligt til at leve mere bevidst, nærværende og autentisk. Det er en kærlig måde at være i livet, både overfor os selv og hinanden. Jo mere nærværende og autentiske vi er, jo mere interessant bliver livet: Vi får en ny dybde og en ægte forbindelse til hinanden. Det er i nærværet magien sker. Det er der vi begynder virkelig at leve.

Har du (også) brug for coaching?

Selvudvikling


Hvor meget er du til stede i livet? Ser du dig selv som det helt fantastiske, unikke og smukke menneske, du faktisk er? Jeg kan hjælpe dig, der længes efter at være mere autentisk og nærverende i livet. 

Er du kørt fast i din egen udvikling, kan en kombination af coaching, skyggearbejde og små meditationsteknikker være netop dét der hjælper dig videre. Uanset hvilken udviklingsvej, du har valgt. 

Konflikter & Selvforståelse


Har du modet, til at kigge på din egen andel i en konflikt eller svær situation? Du kan ikke lave om på andre, men du kan ændre på hvad du selv bidrager med. Er du klar til at rydde op på egen banehalvdel?

Det handler om at møde andre med integritet og selvrespekt. Besværlige mennesker og situationer er en åben invitation til at vokse og udvikle dig som menneske.

Jo bedre selvforståelse du har, jo stærkere står du i en konflikt.

Krise & Udvikling


Kriser er en uundgåelig del af livet. Kriser er et vendepunkt i livet, og rummer enormt potetiale for udvikling. Hvordan vi kommer gennem kriser, handler om, hvordan vi tackler dem.


Jeg tilbyder samtaler, der tager udgangspunkt i en aktuel krise i dit liv. Jeg arbejder unikt med coaching kombineret med en baggrund som ergoterapeut. Det betyder, at jeg både tager udgangspunkt i den transformative coachingmetode, og den ergoterapeutiske forståelse af, at skabe håndgribelige forandringer i den hverdag du står i.

KONTAKT